Byly zahájeny přípravné práce, které spočívají v odstraňování náletových dřevin a úpravě prostranství pro budoucí zázemí staveniště.

V historické budově bude postupně docházet k jejímu vyklizení a vyčistění, odstranění spadlých konstrukcí a k přípravě statické záchrany budovy.

Byly zahájeny přípravné práce
Byly zahájeny přípravné práce
Byly zahájeny přípravné práce