Usedlost Skalka je od roku 1964 chráněn jako architektonická památka.

Usedlost Skalka se stává architektonickou památkou