Podzim roku 2022 je věnován zemním pracem.
Odtěžení a vývoz velkého množství zeminy zabírá hodně času. Důvodem je, snížení terénu až ke spodní úrovni základů. Nově stavěné objekty disponují podzemním podlažím.
Na staveništi je i vrtná souprava, která připravuje otvory pro zápory, které budou sloužit jako podpora pažení stěn stavebních jam.

Zemní práce
Zemní práce
Zemní práce
Zemní práce
Zemní práce
Zemní práce
Zemní práce