Usedlost Skalka je od roku 1964 památkově chráněná.

Usedlost Skalka se stává památkově chráněnou budovou